Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Gyakran ismételt kérdések

Ismeri-e Ön a jogait? Kérdése van munkájával kapcsolatban? Kíváncsi mások tapasztalatára, esetleg véleményünkre?

Ez a rovat az Önökben, falu- és tanyagondnokokban felmerült kérdések megválaszolását, problémáik orvoslását szolgálja. Olyan kérdésekre kívánunk választ adni szakembereink bevonásával, amely önökben merült fel és mindannyiuk hasznára válhat. Küldje el hozzánk kérdését, és mielőbb tájékoztatást adunk honlapunkon, hogy társai is okulhassanak belőle.

 A Békés Vármegyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező- és ellenőrző hatóság empirikus gyakorlata - Dr. Simon Norbert osztályvezető

 
 Gyakran ismételt kérdések a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatáshoz (- Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya -)

 

 Segédlet a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok indításához és működéséhez
 

 OJKF Rendszer Felhasználói Kézikönyv

 
 A falu-tanyagondnoki szolgáltatás szakmai programjáról... Matolcsi-Papp Zoltán
  
 

 
 AZ EMVA TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ INTÉZKEDÉSEK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGÁNAK A 289./2013 (XI./14.) KÖZLEMÉNYE
 

 1. melléklet Gépjármű katalógus 2013
 

 
 A vidékfejlesztési miniszter 321/2013. (XI.8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

 

 
 tanyapályázat Vidékfejlesztési Minisztérium
 
 

 
 Jár-e MUNKARUHA JUTTATÁS a falu- és tanyagondnokoknak? – ezzel a kérdéssel kereste meg egyesületünket több falugondnok.
 

  
 Kérdések és válaszok az FVM 9/2008-as rendelete alapján történő gépjárművek beszerzéséhez

  

 Mit kell tudni a túlmunkáról és a rendkívüli munkavégzésről?

 

 Az ellátási területemen él egy család, ahol a férj alkoholizálása nagy terhet jelent a családtagoknak. A munkáját még úgy-ahogy ellátja (gazdálkodók), de a feleség gyakran panaszkodik, hogy a gyerekek félnek apjuktól, és anyagilag sem bírják már az alkoholra fordított pénzt. A férfi nem ismeri be, hogy sokat iszik, nem akarja elfogadni, hogy forduljon orvoshoz. Hogy lehetne őt rávenni arra, hogy kezeltesse magát?

 

 Milyen juttatás jár annak a falu- vagy tanyagondnoknak, aki teljesíti továbbképzési kötelezettségét és megszerzi az ötévente kötelező 60 kreditpontot?

 Falugondnok jubileumi jutalma. 30 év munkaviszony után kaphat-e jubileumi jutalmat az a közalkalmazottként dolgozó falugondnok, aki 16 éve (1989 óta) dolgozik falugondnokként, s korábban különböző munkahelyei voltak, s ezekről a munkahelyekről nem áthelyezéssel került jelenlegi munkahelyére, s gyermekei születésénél is "szünetel" néhány év? 

 Mit jelent az élelmiszer-biztonság?

 Honnan lehet ételt szállítani?

 Milyen engedélyek szükséges az ételszállításhoz?

 Mikor mondhat fel a munkáltató a közalkalmazott falugondnoknak? Mi a teendő a munkaviszony megszűnése esetén?
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. §

 Hogyan kell besorolni azt a közalkalmazott falugondnokot, aki szakmunkásbizonyítvánnyal és jogosítvánnyal rendelkezik, valamint azt, akinek érettségije és szakmája mellett  jogosítványa is van, ami kell a munkavégzéséhez? Mindketten elvégezték a falugondnoki tanfolyamot, de ez a jogszabály szerint nem emeli meg eredeti képzettségüket.

 Melyik fizetési fokozatba kell besorolni azt a közalkalmazott falugondnokot, akinek a jelenlegi állása előtt már volt másutt 15 év munkaviszonya, de nem közalkalmazotti területen, s mennyi ezen falugondnok éves szabadsága?

 Nyugdíjba készül a falugondnok. Mikor kell megkezdeni a nyugdíjazását? Jár-e neki felmentési idő és mennyi? Erre az időre fel kell-e menteni őt a munkavégzés alól?

 Kérdezőnknek a következő gondja támadt: megbetegedett, az orvos pedig kiírta táppénzre. A beteg - miközben táppénzen volt - elutazott a faluból, ami az önkormányzat tudomására jutott, és úgy ítélve meg, hogy a dolgozó azért íratta ki magát táppénzre, mert el akart utazni, fegyelmi büntetésben részesítették. A kérdés a következő: jogosan, vagy nem?

 Tanácsadás a falu és tanyagondnoki SzakmaiTovábbképzésekről

 Lakossági tájékoztató a falugondnoki szolgálatról

 A munkaviszony megszűntetésekor a munkáltatónak milyen kötelezettségei vannak?

 Mely munkavégzés minősül rendkívüli munkavégzésnek?

 Milyen díjazás illeti meg a munkavállalót, ha munkaszüneti napon rendes vagy rendkívüli munkavégzés keretében végez munkát?

 Az esedékesség évében ki nem adott szabadságot a munkáltató megválthatja pénzben?


[Archivum]