Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

JOGSZABÁLYOK:

 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet  a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

 Részletek Szalay Gyula - Zikkert Antal: A falugondnoki szolgálat ellátottjogi szempontjai című tanulmányból