Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
Alapdokumentumok     Kitüntetések     Rólunk írták     Szervezeti struktúra     Szolgálatok

Egyesületünkről...

Egyesületünk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997. novemberében alakult összefogva Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait, a falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő polgármestereket, jegyzőket, önkormányzati szakembereket, önkéntes segítőket. Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének javítását. Jelenleg a térség 210 településén 309 falu, illetve tanyagondnokság működik.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete folyamatosan kapcsolatot tart a működtető településekkel, a falugondnokokkal. Az egyesület a hálózatépítés, az együttműködés szándékával képzéseket, szakmai programokat szervez, segíti a falugondnokokat a kapcsolatépítésben, információkat közvetít az egyesület újságján (Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélen) keresztül. A rendszeresen megszervezett találkozók egymás munkájának megismerésére, tapasztalatcserére kínálnak kiváló alkalmat és lehetőséget. Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének javítását. Ennek érdekében

• támogatjuk a már működő falugondnokságok szakmai munkáját, közös
   céljait ;
• tanácsadással, helyszíni látogatással, pályázati tanácsok nyújtásával
   segítjük új falugondnoki, tanyagondnoki szolgálatok létrejöttét;
• hozzájárulunk a szakmai információk gyors terjesztéséhez, folyamatosan
   kapcsolatot tartunk a falugondnokokkal, önkormányzatokkal, állami
   szervezetekkel érdekképviseletekkel, a falugondnoki hálózattal, a
   hálózat civil segítőivel
• tanácsadói, szakértői szolgáltatásokat nyújtunk;
• képzéseket, továbbképzéseket, szakmai találkozókat szervezünk;
• fórumot biztosítunk a falugondnoki szolgálatok aktuális kérdéseinek
   megvitatására.

Egyesületünk elnöksége és felügyelőbizottsága 3 alkalommal ülésezett Kecskeméten, Kömpöcön és Harkakötönyben. Közgyűlést egy alkalommal július 24-én tartottunk Nyársapáton.
Falugondnoki találkozót szerveztünk Nyársapáton, Szarvason és Magyardombegyházon. Szakmai napot Balotaszálláson és Kecskeméten.
A falugondnoki alapképzéseket 8 senior falugondnok (Mojzinger Ildikó, Turcsán István, Bíró Zoltán, Kovácsné Lázár Ilona, Kacz Erika, Karácsonyi Gergely, Mladonyiczki Zoltán, Tóth Mária) és Farkas Márta nyugdíjas tanyagondnok segítette az újonnan munkába álló falu- és tanyagondnokokat. Helyettes továbbképzésünkön 31 fő vett részt. 19 fővel rendeztük meg Szentkirályon év végén a 3 napos szakmai tanácskozásunkat.
A lakiteleki Önkormányzat és Gondozási Központ támogatásával Családi napot szerveztünk Lakiteleken augusztus első szombatján (augusztus 7-én), melyen a falugondnokok családjukkal vettek részt. 
Látogatás Kishegyesre (szeptember 11-én) a Női Fórum Egyesülethez.
Az EMMI pályázatot egyesületünk bonyolította és számolta el (az elmúlt évben utoljára) minden egyesület nevében.
Kecskeméti pályázatunk: a TOP711 16 H ESZA program, melyet a külterületi városrészekre terveztünk, s folyamatosan valósítjuk meg.
Kalendáriumot adtunk ki: Alföldi Falugondnoki Kalendárium 2021 néven 700 példányban, melyben 2 év falu- és tanyagondnoki eseményeit, a megyékben lévő szolgálatokat mutattuk be.

Együttműködő partnerek: Falu- és tanyagondnoki szolgálatokat működtető Önkormányzatok, Falugondnok egyesületek, Főplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Alföldi Civilekért Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, Magyar Népfőiskolai Társaság, Magyar Népművelők Egyesülete, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete, Falufejlesztési Társaság, Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány, Új Kispad Alapítvány, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Könyvtára, OFA, ECOVAST, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, DARFT, Lakiteleki Népfőiskola
Határon túli partnerek: ERMACISZA, Romániai Falugondnokok Szövetsége, Szabadka-Caritas, Kishegyes Női Fórum Egyesület, Horgos Helyi Közösség, Kispiac Helyi Közösség